ORBİS Psikolojik Danışman Eğitimi


Okul rehberlik servisi ne iş yapar?

“Bir reklam filminde çocuk annesini şöyle tanımlıyor; benim annem hem doktor, hem aşçı, hem öğretmen, hem eczacı, hem…..vb. İşte yıllardır okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık yapan meslektaşlarımın görev tanımı da hem idareci, hem öğretmen, hem memur olmuş çoğu zaman hiçbir iş yapmayan, nöbet tutmayan, ama odası olan öğretmen olarak kabul edilmiştir. Hatta bir meslektaşımın paylaştığı gibi okula gelen müfettişlere okulu çevreyi gezdiren turist rehberliğine kadar uzanmıştır bu tanım.” Okul rehberlik servisi için bir rehber öğretmenin yazdığı giriş yazısından yaptığımız alıntı durumu çok güzel özetliyor aslında.

Yıllardır Türkiye’de rehberlik servislerinin sınırları ve ne yaptığı net tanımlanmadı. Baktığınız zaman rehberlik bir okulda her şey ama pratikte hiçbir şey. Çünkü bir öğretmene nerdeyse bin kişilik bir ordu düşüyor. Dolayısıyla alanda olan rehber öğretmenin önünde uçsuz bucaksız bir alan ve her bir öğrencide derya-deniz sorun var.

Bir matematik öğretmeninin ne yapacağı sene başından bellidir. Bir Türkçe öğretmeni yıl içerisinde anlatacağı tüm konuları eğitim-öğretim yılı başında oturur bir güzel çalışır ve yeri zamanı geldiğinde rahat bir şekilde anlatır. Ama rehberlik birimi öyle mi? Hayır. Her bir öğrenci için yapacağınız tanılamadan tutun da, müdahele stratejisine kadar değişkenlik arzeden bir durumla karşı karşıyasınız.

Tüm bu sorunlar artırılabilir ve çoğaltılabilir.

Biz ORBİS REHBERLİK olarak AKADEMİ eğitimlerinde Okul Rehberlik Birimine bir standart ve akreditasyon getiriyoruz. Resmi-özel farketmez tüm eğitim-öğretim camiasında YENİ NESİL REHBERLİK ANLAYIŞIYLA çok konuşulacağız.

Bu anlamda rehber öğretmenlerin eğitimini 4 modüle ayırdık.

BEYAZ MODÜL

İÇERİK

ORBİS kullanımından açığa çıkacak ve dünyada artan bir eğilim olarak sıklıkla kullanılan veri temelli “big data” uygulamaları. Okula özel sorun analizi ve çözümleme içeriği hazırlama. Okula özgü rekabet geliştirici, fark yaratmayı amaçlayan ve veli memnuniyetini, uygulama profesyonelliğini geliştirecek çözümlemeler.

 • ORBİS’in okul psikolojik hizmetlerine sağladığı yeni paradigma ve sunduğu bilimsel/felsefi modelin tanıtımı.
 • Pozitif genç gelişimi odaklı uygulamalar,
KATILIMCILAR
 • Okul Liderleri ve Psikolojik Danışmanlar,
 • Okul Ölçme, Program Geliştirme Uzmanları ve Kariyer Danışmanları
ÜCRET
 • ORBİS kullanıcısı okullar için ücretsiz
SÜRE
 • 4 saat
SERTİFİKA
 • Dileyen katılımcılar ORBİS REHBERLİK onaylı sertifikalarını alabilirler.

SARI MODÜL

İÇERİK
 • Orbis’in teknik kullanım becerilerini geliştirmek,
 • Raporlama seçenekleri,
 • Çapraz kontroller ve model konfirigasyonları,
 • Geçerlik çözümlemeleri
KATILIMCILAR
Psikolojik Danışmanlar
ÜCRET
 • ORBİS kullanıcısı okullar için ücretsiz.
SÜRE
 • 12 saat
SERTİFİKA
 • Dileyen katılımcılar ORBİS REHBERLİK onaylı sertifikalarını alabilirler.

MAVİ MODÜL

İÇERİK
 • Pozitif genç gelişimi,
 • Gelişen Okul Modeli ve Psikolojik Yardım Uygulamalarında Çözüm Odaklı uygulama becerileri geliştirme.
 • Özellikle psikolojik danışmanların kuramsal bilgilerini somut, amaç odaklı ve özgün/yerel okul sorunları kapsamında uygulama becerilerine taşıma.
 • Yardım stratejileri tasarlama, motivasyon, veli katılımını geliştirme,
KATILIMCILAR
Psikolojik Danışmanlar
ÜCRET
 • ORBİS kullanıcılarına 4.000 TL + KDV
 • ORBİS kullanıcısı olmayan profesyoneller için 7.500 TL + KDV
SÜRE
 • Alan uzmanı akademisyenler tarafından verilecek eğitim 40 saat sürecektir.
SERTİFİKA
 • ORBİS REHBERLİK onaylı sertifika verilecektir.

YEŞİL MODÜL

İÇERİK

ORBİS kullanımından açığa çıkacak ve dünyada artan bir eğilim olarak sıklıkla kullanılan veri temelli “big data” uygulamaları. Okula özel sorun analizi ve çözümleme içeriği hazırlama. Okula özgü rekabet geliştirici, fark yaratmayı amaçlayan ve veli memnuniyetini, uygulama profesyonelliğini geliştirecek çözümlemeler.

 • Üstün Yetenekli Çocuklar ve Müdahale
 • Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklar
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği
 • Risk altındaki Çocuklar
 • Girişkenlik ve Sosyal Beceri Geliştiren Uygulamalar
 • Anne Baba Okulu Uygulamaları
 • Okul Atmosferini Güvenli ve Gelişim Odaklı Kılacak Öğretmen Eğitimleri
 • A Senkron Senkron Video Uzaktan Eğitim Desteği
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Planlama
 • Zekâ Ölçümü ve İlgili Raporlamalar
 • Sınav Kaygısı Müdahaleleri
 • Öğrenci Seçimi İçin Destekler
 • Özel Tanı Gerektiren Durumlar İçin Uygulamalar ve Konsültasyon
 • Öğrenci Olgunluk ve Okul Öncesi Ek Gelişim Taramaları
 • ORBİS Öğretmen Kariyer Havuzu İş Gücü Seçim Desteği
KATILIMCILAR
Okul ekosisteminin tüm paydaşları
 • Okul Liderleri
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Öğretmenler
 • Öğrenciler
ÜCRET
 • Okul entegrasyonu sırasında ayrıca görüşülecektir.
SÜRE
 • ORBİS Akademi tarafından en az bir Profesör ve Doçent olmak üzere akademik deneyimin yanı sıra uygulama deneyimi de bulunan Doktora düzeyinde eğitime sahip uzmanlarca verilecektir. Sunulacak içerik ilgi gösterilmesi durumunda içerik çıktı matrisleri ile verilecektir.
 • Okulların açılmasından bir hafta önce başlayarak tatile girilmesini takip eden bir hafta dahil tüm akademik yılı kapsar.
SERTİFİKA
 • ORBİS REHBERLİK onaylı sertifika verilecektir.