En çok tercih edilen planımız
 
 

Başlangıç

 490

kullanıcı başına

 • Öz-Saygı
 • Öz Farkındalık
 • Öz Yetkinlik
 • İnternet – Teknoloji Bağımlılığı
 • Anne-Baba Tutumu
 • Aile Ortamı İşlevselliği
 • Sosyal Destek Algısı
 • Öz Düzenleme
 • Sosyal Çekingenlik
 • İletişim Becerileri
 • Empatik Beceri
 • Sosyal Beceri
 • Depresyon
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Öfke Yönetimi
 • Sorumluluk Ölçeği
 • Akademik Destek Algısı
 • Akademik Öz Yeterlik
 • Çalışma Davranışları
 • Akademik Erteleme
 • Okul Memnuniyeti
 • Yetenek Belirleme
 • Mesleki İlgi

Standart

790

kullanıcı başına

 • Öz-Saygı
 • Öz Farkındalık
 • Öz Yetkinlik
 • İnternet – Teknoloji Bağımlılığı
 • Anne-Baba Tutumu
 • Aile Ortamı İşlevselliği
 • Sosyal Destek Algısı
 • Öz Düzenleme
 • Sosyal Çekingenlik
 • İletişim Becerileri
 • Empatik Beceri
 • Sosyal Beceri
 • Depresyon
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Öfke Yönetimi
 • Denetim odağı
 • Yükleme stili
 • Çatışma çözme
 • Stres Yönetimi
 • Sosyal problem çözme
 • Sorumlu Davranma
 • Sorumluluk Ölçeği
 • Akademik Destek Algısı
 • Akademik Öz Yeterlik
 • Çalışma Davranışları
 • Akademik Erteleme
 • Okul Memnuniyeti
 • Öğrenme Stilleri
 • Yetenek Belirleme
 • Mesleki İlgi

Profesyonel

1290

kullanıcı başına

 • Öz-Saygı
 • Öz Farkındalık
 • Öz Yetkinlik
 • İnternet – Teknoloji Bağımlılığı
 • Anne-Baba Tutumu
 • Aile Ortamı İşlevselliği
 • Sosyal Destek Algısı
 • Öz Düzenleme
 • Sosyal Çekingenlik
 • İletişim Becerileri
 • Empatik Beceri
 • Sosyal Beceri
 • Depresyon
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Öfke Yönetimi
 • Denetim odağı
 • Yükleme stili
 • Çatışma çözme
 • Stres Yönetimi
 • Sosyal problem çözme
 • Sorumlu Davranma
 • Karar verme
 • Amaç belirleme
 • Planlama
 • Farklılıkları Yönetme
 • Beden İmgesi
 • Cinsiyet rolleri
 • Akran Zorbalığı
 • Akademik Öz Yeterlik
 • Çalışma Davranışları
 • Akademik Erteleme
 • Okul Memnuniyeti
 • Öğrenme Stilleri
 • Zaman Yönetimi
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Sınav Kaygısı
 • Okul Terki
 • Eğit. ve Sosyal Destek Algısı
 • Sınıf Yönetimi
 • Yetenek Belirleme
 • Mesleki İlgi
 • Mesleki Hazırbulunuşluk
 • Mesleki Değerler
 • Kariyer Engelleri
 • Kariyer Kararsızlık
 • Kariyer Destek Algısı

Kurumsal

kullanıcı başına

Kurumsal alımlar için lütfen bizimle iletişim kurun.
 

 • Öz-Saygı
 • Öz Farkındalık
 • Öz Yetkinlik
 • İnternet – Teknoloji Bağımlılığı
 • Anne-Baba Tutumu
 • Aile Ortamı İşlevselliği
 • Sosyal Destek Algısı
 • Öz Düzenleme
 • Sosyal Çekingenlik
 • İletişim Becerileri
 • Empatik Beceri
 • Sosyal Beceri
 • Depresyon
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Öfke Yönetimi
 • Denetim odağı
 • Yükleme stili
 • Çatışma çözme
 • Stres Yönetimi
 • Sosyal problem çözme
 • Sorumlu Davranma
 • Karar verme
 • Amaç belirleme
 • Planlama
 • Farklılıkları Yönetme
 • Beden İmgesi
 • Cinsiyet rolleri
 • Akran Zorbalığı
 • Sorumluluk Ölçeği
 • Akademik Destek Algısı
 • Akademik Öz Yeterlik
 • Çalışma Davranışları
 • Akademik Erteleme
 • Okul Memnuniyeti
 • Öğrenme Stilleri
 • Zaman Yönetimi
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Sınav Kaygısı
 • Okul Terki
 • Eğit. ve Sosyal Destek Algısı
 • Sınıf Yönetimi
 • Yetenek Belirleme
 • Mesleki İlgi
 • Mesleki Hazırbulunuşluk
 • Mesleki Değerler
 • Kariyer Engelleri
 • Kariyer Kararsızlık
 • Kariyer Destek Algısı
Kişisel Sosyal Rehberlik
 • Öz-Saygı
 • Öz Farkındalık
 • Öz Yetkinlik
 • İnternet – Teknoloji Bağımlılığı
 • Anne-Baba Tutumu
 • Aile Ortamı İşlevselliği
 • Sosyal Destek Algısı
 • Öz Düzenleme
 • Sosyal Çekingenlik
 • İletişim Becerileri
 • Empatik Beceri
 • Sosyal Beceri
 • Depresyon
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Öfke Yönetimi
 • Denetim odağı
 • Yükleme stili
 • Çatışma çözme
 • Stres Yönetimi
 • Sosyal problem çözme
 • Sorumlu Davranma
 • Karar verme
 • Amaç belirleme
 • Planlama
 • Farklılıkları Yönetme
 • Beden İmgesi
 • Cinsiyet rolleri
 • Akran Zorbalığı
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Eğitsel Akademik Rehberlik
 • Sorumluluk Ölçeği
 • Akademik Destek Algısı
 • Akademik Öz Yeterlik
 • Çalışma Davranışları
 • Akademik Erteleme
 • Okul Memnuniyeti
 • Öğrenme Stilleri
 • Zaman Yönetimi
 • Öğrenme Motivasyonu
 • Sınav Kaygısı
 • Okul Terki
 • Eğit. ve Sosyal Destek Algısı
 • Sınıf Yönetimi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mesleki Kariyer Rehberliği
 • Yetenek Belirleme
 • Mesleki İlgi
 • Mesleki Hazırbulunuşluk
 • Mesleki Değerler
 • Kariyer Engelleri
 • Kariyer Kararsızlık
 • Kariyer Destek Algısı
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •